صحنه آماده داخلی تری دی مکس همراه با 100 آبجکت

صحنه آماده داخلی تری دی مکس شامل 100 آبجکت و 11 صحنه داخلی خانه می باشد، طراحی این صحنه ها به صورت مدرن و با جرئیات کامل انجام گرفته است

1
۱۵.۰۰۰تومان