با 10 سال سابقه در زمینه نرم افزارهای گرافیکی  و برنامه نویسی وب